U petak 9. sjednica Gradskog vijeća Visoko: DNEVNI RED

Obavještava se javnost da će se 9. sjednica Gradskog vijeća Visoko održati u petak, 26. juna 2020. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Nacrt odluke o usvajanju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku

3. Nacrt odluke o provođenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko 2014-2034. godina po skraćenom postupku

4. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti / Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za provedbu zaključenog kupoprodajnog ugovora nekretnina po zahtjevu „Seoske kolibe – Village Cottages“ d.o.o. Sarajevo

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 1.1.2020. – 31.03.2020.godine

6. Izvještaj Štaba civilne zaštite Grada Visoko o aktivnostima povodom proglašenja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusom (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine

7. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2019. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2020. godinu

Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2019. godini

8. Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2019.godinu

9. Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora lokalnih vodovoda i Izvještaj o poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na području grada Visoko u 2019. godini

10. Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko

11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području grada Visoko i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja za 2019. godinu

12. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2019. godini i mjerama unaprjeđenja stanja u ovoj oblasti

13. Informacija o razvoju turizma na području grada Visoko u 2019. godini, aktivnosti i prijedlozi unaprjeđenja turističke ponude i sadržaja sa osvrtom na “Strategiju razvoja Općine Visoko 2016-2024”

14. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području grada Visoko u 2019. godini

15. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2019. godinu

16. Vijećnička pitanja i inicijative.