U nedjelju počinje ljetno računanje vremena

U nedjelju, 29. marta počinje ljetno računanje vremena, te će biti potrebno pomjeriti kazaljke na satu.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavijestilo je javnost da je Zakonom o računanju vremena propisano da ljetno računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, tako što će, pomijeranjem za 60 minuta unaprijed, vrijeme u 2 sata 00 minuta 00 sekundi biti računato kao 3 sata 00 minuta 00 sekundi, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.