U Gradskoj upravi Visoko održan sastanak povodom donošenja programa poticaja za poljoprivrednu proizvodnju

Danas je u Velikoj sali zgrade Gradske uprave održan sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika sa područja grada Visoko, a povodom pripreme Programa poticaja za podršku poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini.

Gradonačelnik Mirza Ganić je u obraćanju istakao da su ove godine u budžetu Grada Visoko planirana značajnija sredstva u odnosu na prethodne godine, te da današnji sastanak ima za cilj da se s udruženjima poljoprivrednika koja su registrovana u Visokom dogovori način utroška finansijskih sredstava i utvrde iznosi po djelatnostima poljoprivredne proizvodnje.

“Budžetom Grada Visoko za 2021. godinu planiran je iznos od 270.000,00 KM koji nije dovoljan za kvalitetan poticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje u našem gradu, te će isti u narednim budžetskim godinama biti višestruko povećan”, rekao je gradonačelnik Ganić.

Nakon prezentacije trenutnog stanja, kako s aspekta obima proizvodnje tako i realno potrebnih finansijskih sredstava koja u ovoj godini nisu dostupna, a nakon diskusije svih prisutnih, definisani su iznosi za Program utroška sredstava kako slijedi:

  1. Poljoprivredni obrti plastenici: do 600 KM / obrt;
  2. Farme muznih krava obrti: do 600 KM / obrt;
  3. Poljoprivredni obrti na otvorenom: do 450 KM / obrt;
  4. Plastenici fizička lica (300-400m2): do 0,80 kf / m2;
  5. Proizvođači maline: do 0,10 kf / kg;
  6. Proizvođači mlijeka fizička lica: do 40 KM / grlo;
  7. Proizvođači pčelinjih društava: do 7 KM / košnica;
  8. Proizvođači jagode: do 150 KM / dunum;
  9. Stručna edukacija članova sva četiri udruženja: 1000 KM;
  10. Sufinansiranje projekata u saradnji s međunarodnim organizacijama za nabavku plastenika i ostale opreme: 25% vrijednosti.

Predstavnici udruženja su se zahvalili gradonačelniku na ovakvom pristupu i na planiranoj finansijskoj podršci te iznijeli zadovoljstvo uvažavanjem na koje do sada nisu nailazili. Kako su istakli, prvi put se predviđa Program utroška sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i to na način da će se isti formirati u skladu sa prijedlozima predstavnika poljoprivrednika, a u okviru sredstava kojima se raspolaže.

Gradonačelnik Ganić je predstavnicima udruženja za potrebe održavanja sastanaka ponudio besplatno korištenje sala u zgradi Gradske uprave i Društvenog centra u zgradi Gradskog kina, te naveo da će se u narednom periodu predvidjeti veći iznos finansijskih sredstava za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i da se kroz izvršenje budžeta neće štedjeti na stvarima koje su bitne, a poljoprivredna proizvodnja to jeste.

U narednim danima biti će potpisan Program utroška sredstava za podršku poljoprivredi u 2021. godini, nakon čega će se pristupiti i njegovoj realizaciji.