U Donjim Rosuljama nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visoko, da je Služba za vodovod i kanalizaciju  intezivno nastavila sa realizacijom radova na rekonstrukciji kućnih priključaka sa besplatnom zamjenom vodomjera u Donjim Rosuljama.

Radovi se realizuju prema planu i programu, a sve u sklopu II faze ¨Projekta proširenja vodovodne mreže i kućnih priključaka Grada Visoko¨.

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji na vodovodnoj mreži u Donjim Rosuljama dolazit će do povremenog prekida u vododsnabdijevanju, te ovim putem molimo korisnike komunalnih usluga u navedenom naselju da nam ukažu potrebno strpljenje i na taj način pomognu, kako bi radovi što prije bili završeni.

JKP “Visoko”