U četvrtak, 29. aprila, 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko – POGLEDAJTE DNEVNI RED

U četvrtak, 29. aprila 2021. godine, u Velikoj sali Kulturnog centra Altindag – Visoko održat će se 6. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, sa sljedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2020.godinu,

3. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2021. godinu

Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2020. godini:

3.1. JU Dom zdravlja Visoko

3.2. JU Centar za socijalni rad Visoko

3.3. JU Gradska biblioteka Visoko

3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

3.5. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

3.6. JU Zavičajni muzej Visoko

4. Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko   i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i  ostali projekti)

5. Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korištenja šuma

6. Nacrt odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području  grada Visoko

7. Prijedlog odluke o  imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko

8. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

8.1.Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu parcele k.č. 2981 KO Visoko

8.2.Prijedlog odluke o prodaji nekretnina parcele označene kao k.č. 2938/1  i  k.č. 2981/2 KO Visoko

8.3.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina označene kao k.č. 40/7 KO Kula Banjer

8.4.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina označene kao k.č. 1930/4 KO Koložići

9. Prijedlog odluke o  davanju na korištenje nekretnine parcela k.č. 183/1 KO Dobrinje

10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2020. godinu

11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području grada Visoko u 2020. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja,

12. Informacija o  socijalnom stanju stanovništva grada Visoko

13. Vijećnička pitanja i inicijative