U četvrtak, 27. oktobra, 21. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko – POGLEDAJTE DNEVNI RED

Naredna redovna sjednica Gradskog vijeća će se održati u četvrtak, 27. oktobra 2022. godine, u Velikoj sali Gradske uprave Visoko, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 20. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Visoko za 2022. godinu

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2022.godinu

4. Prijedlog odluke o usvajanju “Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Visoko”

5. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

  • 5.1.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 2635 KO Visoko
  • 5.2.Prijedlog odluke o uspostavi prava služnosti na k.č. 3539/1KO Visoko
  • 5.3.Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja Općinskog vijeća , broj:01/1-02-152/15 od 21.05.2015.godine o dodjeli građevinskog zemljišta označenog kao k.č.26/4, 26/6 KO Zimča i k.č.568/5 i k.č.568/8 KO Koložići
  • 5.4.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za pravo preče kupovine za parcele k.č. 4276 i 4277 KO Visoko

6. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini javnih preduzeća Grada Visoko za donošenje Statuta javnih preduzeća:

  • 6.1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
  • 6.2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko
  • 6.3. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

7. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za konačno imenovanje članova Odbora za reviziju JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko

9. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2022.- 30.06.2022. godine

10. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta GradaVisoko za 2021. godinu

11. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite i ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije Grada Visoko

12. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području Grada Visoko u 2021. godini

13. Vijećnička pitanja i inicijative