U BiH se vrše online prijave na evidenciju nezaposlenih, redovna javljanja na biroe odgođena do daljnjeg

Pandemija koronavirusa u BiH je utjecala na organizovanje rada u Službama za zapošljavanje u kojima je zbog epidemioloških mjera naloženo građanima da redovna javljanja na evidenciju nezaposlenih odgode do daljnjeg, a nove prijave vrše online putem.

Iz Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo su istakli da je zbog trenutnog stanja u ovoj ustanovi skraćeno radno vrijeme od 09:00 do 13:00 sati, a rad sa strankama u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Prijave na evidenciju nezaposlenih putem e-maila, faksa ili pošte

S obzirom na to da su se sve obaveze građana morale prilagoditi navedenoj situaciji Služba za zapošljavanje KS je uvela mogućnost da se prijave na evidenciju nezaposlenih obavljaju putem e-maila ili putem faksa i pošte, kao i to da sve potrebne informacije mogu dobiti putem kontakt telefona koji se nalaze na web stranici.

“Dakle, osobe nemaju potrebu dolaziti u općinske biroe, jer se sve usluge mogu dobiti putem e-maila, telefona, faksa ili pošte. Nažalost, svjedočimo da korisnici više preferiraju lični dolazak i pored uvedenih novih mogućonsti prijavljivanja, ali ističemo da se broj dolazaka i prisustva znatno smanjio u odnosu na prosjek posjeta u biroima prije proglašenja stanja prirodne nesreće. Također, donesena je odluka da se sva redovna javljanja na biroe koja su bila planirana za mart i april pomijeraju do daljnjeg, a da nezaposlene osobe neće biti brisane sa evidencije nezaposlenih.“, kazali su nam u Službi za zapošljavanje KS.

Naglasili su da je za prijavu na evidenciju nezaposlenih trenutno pojednostavljena procedura i da je dovoljno dostaviti ličnu kartu, dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diplomu) i dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rješenje).

“Ističemo da je jako važno da se u prijavama koje se dostavljaju putem e maila, faksa ili pošte napišu kontakt telefon i adresa prebivališta podnosioca prijave, kako bi ga radnik biroa kontaktirao po prijemu prijave sa dokumentacijom. Rok za prijavu na evidenciju putem svih navedenih mogućnosti je 30 dana od prestanka radnog odnosa“, dodali su iz Službe za zapošljavanje KS.

Skraćeno radno vrijeme Službi za zapošljavanje

I u Službi za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu su nam rekli da je rad usklađen s epidemiološkom situacijom te da se u grupama radi skraćeno od 08:00 do 13:00 sati.

Sva redovna javljanja od 30, 45 i 120 dana su odgođena i kako su nam naveli sve nezaposlene osobe zadržavaju svoja prava koja su koristili od početka stanja prirodne nesreće.

“Sve daljnje promjene i nove informacije o redovnim javljanjima građani mogu pronaći na našoj web stranici. Također sve osobe koje su u ovom periodu ostale bez posla na evidenciju se mogu prijaviti putem e-maila ili pošte u roku od 30 dana“, kazali su iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (TK).

Dokumenti koje građani trebaju dostaviti Službi za zapošljavanje u TK-u su lična karta (slika ako se dostavlja putem maila i kopija putem pošte), rješenje o prestanku radnog odnosa ili ugovor koji je istekao (skenirano putem maila, kopija putem pošte), kopiju (ili skeniranu) radnu knjižicu, kopiju ili sliku tekućeg računa, ispunjenu prijavu/zahtjev za podnošenje novčane naknade, s obaveznim brojem telefona, mailom i adresom prebivališta iz CIPS-a. Detaljnije informacije građani koji se trebaju prijaviti na evidenciju nezaposlenih mogu pronaći na ovom linku.

Kontaktirali smo i Službu za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) gdje su nam rekli da je zbog trenutne situacije rad sa strankama od 26. marta obustavljen do daljnjeg. S tim u vezi i u ovom kantonu nezaposlene osobe se ne trebaju redovno javljati, a o svim narednim promjenama će biti obaviještene.

“Kada je riječ o prijavljivanju na evidenciju nezaposlenih u ovom periodu sve osobe to mogu učiniti putem e-maila, faksa ili poštom nadležnom birou rada. U slučaju da nisu u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju, ni na jedan od navedenih načina, neka se obrate nadležnom birou rada Službe prema mjestu prebivališta telefonskim putem za daljnje upute”, kazali su.

A dokumenti koji su potrebni za prijavu na evidenciju nezaposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu su lična karta, izjava o statusu, dokaz o stručnom obrazovanju odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
potvrdu/uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS), akt o prestanku radnog odnosa (za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih)
JS3100 (odjava iz Porezne uprave koju dobijete od poslodavca, za osobe koje se iz radnog odnosa prijavljuju na evidenciju nezaposlenih)
.

Za sve detaljnije informacije o prijavi na biroe u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) posjetite ovaj link.

Zbog velikog broja mailova ne stiže se odgovoriti svim građanima

I u Republici Srpskoj je rad sa strankama u šalter salama Službe za zapošljavanje obustavljen zbog trenutne situacije, međutim, u ovom entitetu se nezaposlene osobe koje su već na evidenciji mogu redovno javljati na biroe putem e-maila ili telefonskim pozivom.

“Potrebno je samo da kontaktiraju filijalu ili biro prema mjestu prebivališta. Osobe kojima je prestao radni odnos na isti način se javljaju na evidenciju nezaposlenih, gdje zaposleni u biroima u nastavku procedure vrše provjeru
njihovog statusa u sistemu Poreske uprave RS-a
. Zbog nastale situacije kao i uvođenja vanrednog stanja, nezaposleni koji ne budu izvršili redovnu prijavu na evidenciju nezaposlenih, neće biti brisani s iste, ali je potrebno da nakon završetka trenutne situacije i normalizacije stanja izvrše prijavu u birou prema mjestu prebivališta”, naveli su iz Službe za zapošljavanje RS-a.

S obzirom na to da su se građani javljali redakciji portala Klix.ba govoreći kako nisu dobili povratne informacije nakon poslanih mailova Službama za zapošljavanje.

Iz te ustanove na području Kantona Sarajevo su nam rekli da je došlo do prevelikog opterećenja u kratkom periodu, ali da se radi na otklanjanju svih poteškoća.

“Došlo je do zagušenja u internet konekciji što je uzrokovalo problem vraćanja mailova, ali isti kvar je otklonjen i uspostavljena je nesmetana online prohodnost. U cilju poboljšanja daljih usluga uvedena je posebna telefonska linija i faks za žalbe i primjedbe na rad kao i mogućnost predlaganja i sugestija za poboljšanje usluga zbog trenutnih okolnosti“, naveli su iz Službe za zapošljavanje KS.

Iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona su naveli da redovno provjeravaju i odgovaraju na sve mailove i pozive, ali da postoji mogućnost da zbog skraćenog radnog vremena i povećanog broja pristizanja mailova, svi građani odmah ne dobiju odgovor.

Isti odgovor dobili smo i u Zeničko-dobojskom kantonu.

“S obzirom na to da je riječ o velikom broju korisnika naših usluga nije moguće tokom dana da svi dobiju povratne odgovore od Službe i biroa rada ove Službe (kojih dođe dnevno na stotine). U svakom slučaju na sva postavljena pitanja svim korisnicima će biti odgovoreno“, naveli su.

Povećan broj prijava na evidenciji nezaposlenih

Pandemija koronavirusa osim zdravstvenih za sobom ostavlja i ekonomske posljedice. Obustavljen je rad mnogih preduzeća, poslovnih objekata što je uslovilo i povećanjem broja otkaza.

Iz navedenih Službi za zapošljavanje su nam također naveli da je u proteklom periodu povećan broj prijavljenih na evidencije nezaposlenih.

Tako je u Kantonu Sarajevo trenutno ukupno 59.368 nezaposlenih na evidenciji, a otkako traje stanje prirodne nesreće u Federaciji BiH na biroe se od 18. marta do danas prijavilo 1.339 osoba.

U Tuzlanskom kantonu je u februaru na evidenciju nezaposlenih prijavljena 1.131 osoba, a u martu 1.434.

“Služba ne može još dati relevantne podatke kada je riječ o stvarnom stanju na tržištu rada i otpuštanju zaposlenika zbog trenutne situacije iz nekoliko razloga, prvi je da postoji rok od 30 dana za prijavu iz radnog odnosa i ne prijave se uvijek svi na evidenciju. Što znači, da se osobe prijavljuju periodično u roku od 30 dana i ne odluče se uvijek svi za prijavu na evidenciju”, kazali su iz Službe za zapošljavanje TK.

U Republici Srpskoj je na evidenciji nezaposlenih od 30. marta do 7. aprila prijavljeno 897 osoba.

Klix.ba