TRI STOTINE METARA I ČAĐ SA VJETROM DO VISOČKIH PLUĆA

Dimnjak termolektrane u Kaknju visok je 300 metara. Svojom impozantnom visinom ovaj dimnjak je bio predmet interesiranja brojnih znatiželjnika.

Međutim, kada pitate jednog rođenog Kakanjca koliko je dimnjak visok, reći će, kao iz topa, 315, ili 305, pa 310, ili 350 metara…

Kakanjski div je visok 300 metara, u osnovi je širok 25 metara, a na vrhu 12, 5 metara. U njega je ugrađeno 10.000 kubika cementa i 3.000 tona betonskog željeza. Unutar ovog dimnjaka izgrađen je još jedan dimnjak do 135 metara visine, a služi kao ojačanje.

Duž cijelog dimnog kanala od nule do kote 300 postavljena je obloga od vatrostalne i kisele opeke. Gradnja dimnjaka je završena 1987. godine.

BiH se i danas nalazi na samom vrhu u Evropi po najvišim objektima – fabričkim dimnjacima. Ipak najviši u BIH je onaj u Ugljeviku u tamošnjoj termoelektrani. Izgrađen je 1985. godine i visok je 310 metara.