Svjetski dan romskog jezika – 5. novembar

Jezik i kultura imaju presudan značaj u procesu nacionalne i socijalne emncipacije Roma. Neophodno je da što potpunije upoznamo život, običaje, jezik i kulturu Roma ukoliko želimo da uspješno uklonimo postojeće predrasude o njima i afirmišemo njihove ukupne vrijednosti, te pomognemo njihovoj bržoj integrisanosti u naše društvo.

Romski narod u svijetu govori jezičnim dijasistemom koji čini 60-ak dijalekata, često potpuno različitih. Većina Roma u svijetu govori jezikom romani ćib.
Za punu afirmaciju romske zajednice u društveni, ekonomski, kulturni i politički život neophodno je imati sistemsko rješenje koja će omogućiti efikasniji pristup u oblastima u kojima su pripadnici/e ove zajednice najugroženiji.

Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio istorije zemalja u regionu. U vezi sa obrazovanjem Roma, razlozi za nizak nivo integrisanosti u obrazovni sistem ogledaju se u postojanju jezičke barijere, lošoj informisanosti, slabom materijalnom položaju i niskom stepenu svijesti roditelja o značaju i prednostima obrazovanja. Svi akcioni planovi “Dekade inkluzije Roma 2005-2015.”, izrađeni u zemljama u regionu uključili su aktivnosti koje prepoznaju značaj romskog jezika u oblasti obrazovanja.

Očuvanje kulturne baštine naroda koji žive na jednom prostoru jedan je od osnovnih segmenata poštovanja ukupnog nacionalnog identiteta.

Zbog činjenice da je romski jezik nestandardizovan i činjenice da je dijalektički razmrvljen značajno se usporava socio-lingvistička integracija i povezanost romskih zajednica, tako da se s pravom može govoriti o ugroženosti romskog jezika danas.

Svjetski dan romskog jezika, obilježava se u znak sjećanja na Prvi kongres Roma koji je održan 1971. godine u Londonu.