Slažete li se? Sve što telefon postaje bolji i pametniji, insan postaje gori i blentaviji!

 

Otkako se dunjaluk smanjio i sav stane u ovaj pametni telefon, sve postade blizu i ko jaje jajetu slično pa svak svakog more vidjet i razumjet, a niko nikog ne mere više očima gledat, a kamo li skontat kako mu je i šta mu je. I sve što telefon postaje bolji i pametniji insan, meščini, postaje gori i blentaviji.

 

Uzeir Hadžibeg/ViPromo