Svakog dana imamo mogućnost birati: gledati na život kao na igru ili borbu

Odrasli na život gledaju kao na borbu. Sadašnji trenutak im je najveći problem jer ukoliko nemaju dodatnih stimulansa koji im podiže užitak, ne znaju uživati u malim i svakodnevnim stvarima. Uvijek se vraćaju u prošlost misleći da nešto ili nekog mogu promijeniti, ili bježe u budućnost želeći preskočiti teškoće i izazove sadašnjeg trenutka. Na upoređivanju s drugima grade temelj odnosa prema samome sebi, ali ako dožive neki poraz na njega gledaju kao na kraj svijeta i tu za njih život prestaje.

Između pogleda na život kao igre i pogleda na život kao borbe nalazi se cijeli spektar našeg razmišljanja, nalazi se naš izbor da odlučimo kojoj ćemo se stvarnosti prikloniti.

Iako se mnoge stvari s jedne i druge strane preklapaju, temeljni stav je onaj koji čini razliku. Možemo kukati, zapomagati, vrištati i žaliti se da nam je teško, a možemo to pokušati sagledati na jedan manje ozbiljan način ne shvaćajući život samo kao neku dramu.

Naše tumačenje života je ključ razlike jer ono mnogo više određuje stvari u našem životu nego sama događanja.

M. Žuvela