Stručna komisija potvrdila da su ispunjeni svi sigurnosni uvjeti za posjete tunelima Ravne

Dipl.ing. rudarstva, magistar Enver Hasić sa svojom ekipom, u nedjelju 26.januara 2020. godine posjetio je Kompleks Ravne, gdje je urađen monitoring, a gosti su sa uposlenicima Fondacije obišli i sve tunelske prolaze, to provjerili sigurnosne aspekte u tunelima.

– „Što se tiče sigurnosti u Kompleksu Ravne, mogu reći da smo od početka projekta sve postavili na osnove Dopunskog rudarskog projekta, pa tako i sigurnosni aspekt koji podrazumijeva brojne sigurnosne parametre.

Podgrađivanje je predviđeno drvenom trapeznom podgradom, koja ima svoj rok trajanja i mijenja se i to vrlo često i prije samog isteka trajanja koliko joj je predviđeno. Današnjim obilaskom smo jako zadovoljni i na taj dio osiguranja prostora za uposlenike i goste ne može se naći niti jedna zamjerka.

Obzirom da je projekat multidisciplinaran i da postoji još jedna sigurnosna mjera, koja je možda i značajnija, a nije vidljiva, konstantno radimo i mjerenja i monitoring tog aspekta, a u pitanju su štetni plinovi, kao i udio kisika u zraku. U odnosu na prisustvo štetnih i korisnih plinova, prisustvo kisika je u dozvoljenim i potrebnim koncentracijama, a iako se na svim lokacijama radi o prirodnom provjetravanju, procent kisika prelazi 19%, a na nekim mjestima iznosi i do 21%, što je moguće pronaći samo na planinama.

Što se tiče štetnih plinova, prisustvo ljudi dovodi do koncentracije ugljen dioksida (CO2), koje je ispod 0,5 % i ispod je dozvoljenih normi predviđenih rudarskim zakonima i propisima. Mjerimo i ostale plinove koji su ili u tragovima ili ih nema nikako, što dovoljno govori da je taj sigurnosti aspekt itekako zadovoljen.

Pored nabrojanih stvari, radimo i hemijsku analizu uzoraka, ona se dokumentuje i potvrđuje ovo o čemu govorimo. Monitoring i mjerenja se vrše periodično, obavezni su, a ovdje ih radimo i češće nego je zakonski potrebno, što dovoljno govori o ozbiljnosti projekta i pažnji koja se posvećuje sigurnosti.“ – kazao nam je Enver Hasić.

Na kraju smo gospodina Hasića pitali i za općenite uslove sigurnosti u tunelima, i na lokacijama na kojima radi Fondacija, a prema njegovim riječima, sigurnost uposlenika i svih gostiju je zagarantovana.

– „Svi oni koji obilaze tunele u grupama u kojima je predviđen određen broj ljudi, obilaze tunele na siguran način i unutra su sigurni. Bitno je da se gosti pridržavaju propisanih instrukcija koje od njih traže vodiči, te da se ponašaju prema pravilima koja je moguće pronaći na lokacijama na kojima se nađu, a svakodnevni monitoring koji se vrši, mjerenja sadržaja kisika na mjestima koja posjećuju turisti, te procedure koje se ispunjavaju od strane Fondacije, garantiraju potpunu sigurnost prilikom obilaska.“ – istakao je magistar Enver Hasić.