Strani turisti održali lekciju iz ekologije Općini Visoko

Smeće koje je prije nekoliko dana ostavljeno ispred zgrade Općine Visoko, navodno je skupljeno na platou Visočice. Sakupili su ga strani turisti koji su aktivnost uredno objavili na društvenim mrežama, te napisali kako je sraman način ophođenja prema prirodi i mjestima kao što je okolina Visokog.

Nakon što su pokupili smeće, turisti nisu mogli pronaći adekvatne kante kako bi odložili vreće, te su ga odložili na ulaz zgrade Općine Visoko uz poruku “Budite promjena koju želite vidjeti oko sebe”.

Pored našeg sramotnog odnosa prema prirodi, sramota je i što smo dozvolili da nas turisti moraju upozoravati na zanemarivanje čistoće našeg grada.