Stara džamija u Goduši među četiri nova dobra na Listi nacionalnih spomenika BiH

Četiri nova dobra proglašena su nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine na sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, održanoj jučer u Sarajevu.

Tako su na Listu nacionalnih spomenika BiH uvršteni: Stara džamija sa haremom u Goduši kod Visokog (općina Visoko, FBiH), arheološko područje – stećci kraj potoka Ričine (općina Posušje, FBiH), graditeljska cjelina – Štrosmajerova ulica u Sarajevu (Sarajevo, FBiH), graditeljska cjelina, te historijski spomenik – Centralna spomen-kosturnica poginulim učesnicima NOR-a (općina Lukavac, FBiH).

Prvobitne odluke za navedena dobra odnosile su se na zaštitu mjesta i ostataka. Spomenuti objekti su u međuvremenu u cijelosti rekonstruirani i revitalizirani te se izmjenama i dopunama odluka štite kao graditeljske cjeline, odnosno historijske građevine.

Odluke su donijeli članovi Komisije – predsjedavajući Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević.