ŠTA ZNAMO O NEPOZNATOM?

Zanimljiv prizor u pristranku kod takozvanih Hadžijinih stepenica. Prilično uređen mezar bez ijednog biljega.

Otkad je, čiji je i zašto baš tu? Ako je iz sfere kulturne baštine, a jeste, bilo bi lijepo postaviti tablu sa najosnovnijim podacima, možda i koju sijalicu.

Stariji Visočani, najvjerovatnije, imaju prave odgovore kojima će dopuniti ovu zabilješku.

Sedina Z.