Šta sve obuhvata projektni zadatak idejnog rješenja glavnih ulica u Visokom?

 

Grad Visoko raspisuje Konkurs za izradu urbanističko – arhitektonskog idejnog rješenja ulice Čaršijska i ulice Alije Izetbegovića. Svrha konkursa je da se dobiju najbolja urbanističko – idejna rješenja ulica Čaršijska i Alije Izetbegovića, odnosno centralnog dijela historijske jezgre grada.

Na linku se nalaze uslovi konkursa, informacije, konkursna dokumentacija, obavještenje o nabavci, kao i svi potrebni prilozi.

https://www.dropbox.com/sh/zxfxdtvur3sr9ol/AADv-OHc0S_PQpJ_CqhdtiUEa?dl=0

 

U materijalu objavljenog Konkursa sadržan je, kako je i zakonski normirano, projektni zadatak u kojem su navedeni ciljevi i segmenti koji trebaju biti obuhvaćeni velikim projektom rekonstrukcije navedenih ulica. Između ostalog “cilj konkursa jeste odabir najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja ulice Čaršijska i ulice Alije Izetbegovića, grad Visoko. Idejnim projektom treba ponuditi unapređenje kvaliteta postojećih procesa i/ili formiranje novih, sa ciljem stvaranja savremenog gradskog prostora, te istaknuti arhitektonske i ambijentalne vrijednosti istog.”
Idejnim rješenjem obuhvatit će se mnogi objekti, koji “pored ambijentalne vrijednosti, predstavljaju gradske repere po kojima je ovaj obuhvat prepoznatljiv”.
Tabhanska džamija kao nacionalni spomenik, ali i zgrada Gradske uprave, zgrada Zavičajnog muzeja, Zemljišnoknjižni ured, kao i poslovnica do Ureda su objekti kulturno – historijskog naslijeđa. Idejno rješenje treba naglasiti ove objekte kao i prostore oko njih.
Rješenjem će se, nadalje, tretirati i drvored u ulici Alije Izetbegovića, kao i potporni zid, odvodnja oborinskih voda.
Prostorno-planskom dokumentacijom ulice Alije Izetbegovića i Čaršijska planirane su kao pješačka zona, ali će se ovim idejnim rješenjem zadržati saobraćaj motornih vozila. Od kandidata se očekuje i “rezervni” plan kojim će se ova zona odrediti kao pješačka do “privođenja konačnoj namjeni”.
Izmijenit će se postojeća rasvjeta, iznaći novo rješenje za odlaganje otpada – nove posude i lokacije, a poseban akcenat će biti stavljen u ulici Čaršijska na stare zanate po kojima je ovaj grad i poznat.
Bit će posađena nova stabla, nakon uklanjanja starih u ulici Alije Izetbegovića. Također, bit će srušeni i objekti uz Trg žrtava genocida u Srebrenici.
ViPromo