ŠRAJBEROVCA

Veli mi sabahile Fata pri kahvi:
-Jelde, Uzeire da hanume od inžinjera zovu inžinjerovce?
-More bit i da zovu, ko će ga znat.
-Bome zovu, a hanume od doktora zovu doktorovce?
-Zovu.
-Kako li će mene sad zvat kad si mi ti posto pisac?
-Ko i dosad, Uzeirovice, jal Hadžibegovce, a more bit te počmu zvat i pišćevica, ko će ga znat.
-Neću da me zovu piščevicom more neko pomislit da sam za nekim Pišćom.
-A kako bi ti da te zovu?
-Plaho bi mi bilo da me zovu šrajberovca, moj Uzeire.
Haj bogati koga još tako zovu, pobogusi ženo, nismo pod Austrougarskom, ne zove više niko nikoga ni na kahvu kamo li šta drugo.

Uzeir Hadžibeg