ŠOMO „Avdo Smajlović“ Visoko: Upis učenika u 1. razred

Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko vrši upis učenika u I razred i to na sljedeće instrumente: klavir, gitara, harmonika, violina i klarinet.

Pravo upisa imaju učenici koji su završili drugi ili treći razred u osnovnoj školi.

Prijavu možete preuzeti na sljedećem linku https://drive.google.com/open?id=1NAN2TZpwzDj2BOwHAA6LpUc3naKjOTPD ili na ulazu škole.

Popunjenu Prijavu poslati na somo.asmajlovic@gmail.com najkasnije do 3.6.2020. godine. Svi podnosioci prijava biti će lično obaviješteni o prijemu.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje ”Avdo Smajlović” Visoko