ŠOMO “AVDO SMAJLOVIĆ”: Održani završni koncerti u Brezi, Moštru i Visokom

U proteklom periodu održani su završni koncerti u područnim odjeljenjima škole u Brezi i Moštru, te u matičnoj školi u Visokom.

Na koncertima su dodijeljene diplome učenicima koji su se takmičili na internacionalnim festivalima u Istočnom Sarajevu i Brčkom. Takođe, dodijeljena su i priznanja učenicima šestog razreda koji su tokom cijelog školovanja imali odličan uspjeh i primjerno vladanje, te je proglašen učenik generacije za školsku 2022/2023. godinu.

Priznanja su dodijeljenja sljedećim odlikašima: Eldin Tahirović, Arman Džafo, Bakir Kunić, Amna Džafić, Farah Begović, Emil Tokalić, Lamija Džafić, Melika Rezaković i Mustafa Alijagić.

Za učenika generacije proglašen je Arman Džafo u klasi nastavnika Almira Spahića koji je, pored odličnog uspjeha i primjernog vladanja tokom cijelog školovanja, te brojnih javnih nastupa, osvojio niz nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, i to:

PRVA nagrada na Otvorenom federalnom takmičenju u Bihaću 2019. godine, PRVA nagrada na Internacionalnom festivalu harmonike u Istočnom Sarajevu 2021. godine, PRVA nagrada na Internacionalnom festivalu harmonike u Istočnom Sarajevu 2022. godine, PRVA nagrada na Otvorenom kantonalnom takmičenju u Žepču 2023. godine, DRUGA nagrada na Federalnom takmičenju učenika i studenata muzike u Čitluku 2023. godine i PRVA nagrada na Internacionalnom festivalu harmonike u Istočnom Sarajevu 2023. godine.

Čestitamo učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima!

ŠOMO Avdo Smajlović – FB