Službeno saopćenje direktorice preduzeća BIO: POZIVAMO GRAD VISOKO DA ZAUSTAVI LICITACIJU IMOVINE KTK VISOKO

Na temelju objave stečajnog upravitelja Enesa Ganića pozivamo Grad Visoko kao instituciju lokalne vlasti da zaustavi licitaciju zemljišta KTK Visoko, lokalitet Aerodrom, a koje je Grad Visoko obavezan unijeti u JP Aerodrom na temelju javne isprave revizorske kuće (javna isprava u prilogu ispod).

Javna isprava je osobno uručena gradonačelniku Visokog od strane direktorice BIO d.o.o Sarajevo kao drugog suosnivača JP Aerodrom.

Pozivamo Grad Visoko da ispuni svoje obaveze naložene javnom ispravom.

BIO d.o.o Sarajevo

PRILOG: