“Sicilija” treba veće kante sa poklopcima za odlaganje otpada

 

Šetalište Sicilija u gradu Visokom već dugi niz godina ne dobija zasluženu pažnju kada je u pitanju uređenje i dugoročno rješavanje pitanja odlaganja otpada.
Prvobitno su problem bili nesavjesni građani koji su smeće bacali “gdje su stigli”, međutim situacija se, srećom promijenila i danas je sve manje onih koji otpad odlažu po šetalištu.
Iako već postoje manje posude za smeće, poput onih postavljenih u cijelom gradu Visoko, one nisu adekvatne za ovu lokaciju jer ptice-vrane raznose smeće koje uveliko doprinosi stvaranju negativne slike ovog dijela grada. Nekada je zaista poput deponije.
Faruk Šahinović, je ponovo, nakon nedavne akcije, uputio apel građanima i vlasti da ovo područje treba “pomoć”. Nadamo se da će i ovaj poziv, kao i prethodni naići na pozitivnu reakciju građana ali i nadležnih.
Moramo naći dugotrajno rješenje za ovaj problem.
Olakšati posao ljudima iz gradske čistoće. Njima je potrebna motivacija za posao koji obavljaju, jer vode iste bitke u kojima su unaprijed gubitnici.
Ljudi su se i doveli u red, ali ove kante ne pripadaju ovom mjestu. Vrane su te koje razbacaju otpad. Veće kante sa poklopcima moraju biti postavljene u ovom području.”