SERVISNE INFORMACIJE ZA TUNELE RAVNE

Obavještavaju se posjetioci Podzemnog labirinta Ravne da su tuneli u ljetnom periodu otvoreni za posjete svaki dan od 9:00 – 19:00 sati. Posljednji turistički ulazak s vodičem je u 18 sati.

Meditacije su tokom ljetnih mjeseci ograničene na slijedeće termine 9:00 – 11:00 i 17:00 – 19:00. Ovo izričito važi za nosioce mjesečnih i polugodišnjih karti te je njihovo kretanje isključivo meditacijskim rutama. Tuneli se zatvaraju u 19:00 sati kako bi se omogućio proces čišćenja i obnavljanja atmosfere.

Podsjećamo da se Fondacija ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ ne bavi liječenjem niti daje zdravstvene garancije. Svjedočanstva o unaprijeđeju zdravstvenog stanja su dobrodošla zbog dokumentacije istih.

U tunelima nije dozvoljeno unošenje hrane, pića, ruksaka niti odnošenje kamena ili drugih artifakata.
Fondacija sa žaljenjem konstatuje da manji broj posjetilaca pred tunele dolazi u alkoholiziranom stanju, da provociraju i da su pod uticajem narkotika i čak vrši nuždu u tunelima. Za ove slučajeve će slijediti stalna zabrana posjeta.

Fiskalna karta za ulaz u tunele iznosi 20 KM za odrasle i 10 KM za djecu do 14 godina, s tim da državljani BiH imaju popust: 6 KM za odrasle i 3 KM za djecu. Prihodi se, nakon plaćanja PDV-a i poreza, koriste isključivo za aktivnosti Fondacije koja nema drugih prihoda od državnih organa.

Vrijeme čekanja za ulaz u tunele najposjećenijim danima je u prosjeku 10-20 minuta.

Najbolji učinci negativnih iona na unutrašnjost organizma je kada se diše duboko i bez maske.
Iskustvo pokazuje da energije tunela djeluju regenerativno na čitav organizam.

Nema dokaza da tuneli mogu pomoći onima koji su primili eksperimentalnu genetsku terapiju (vakcinu) i imaju kasnije poremećaje u organizmu. Naime, tuneli ne mogu pomoći u slučaju mRNA vakcine jer ona daje informaciju ćelijama. Energije tunela, prema dosadašnjim procjenama, ne mogu eliminisati te informacije.

Vjerovatno mogu pomoći, u nekoj mjeri, protiv određenih simptoma koji kasnije fizički ugrožavaju organizam.

Pozivamo sve posjetioce da slijede ove instrukcije, kako bi boravak i efekti svima bili unikatni i s beneficijama.