Senad Goralija novi predsjednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom ZDK

U Sali Općinskog vijeća Maglaj u Maglaju 6. Juna 2019. godine, uz prisustvo 22 od pozvanih 27 delegata, održana je redovna Izvještajno-izborna skupština Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona (SS OSI ZDK)

Skupštinom je predsjedavao predsjednik Avdija Višča uz radno predsjedništvo te je u prvom, Izvještajnom dijelu skupštine obrađeno 10 tačaka Dnevnog reda.

Delegati su imali priliku kroz otvorenu raspravu sagledati i usvojiti Izvod iz zapisnika sa prethodne skupštine, Izvještaje o radu i finansijskom poslovanju sa izvještajem Nadzornog odbora, kao i Program rada sa Finansijskim planom i Kalendarom takmičenja za tekuću godinu.

Sve navedene izvještaje pojasnio je aktuelni predsjednik Saveza Izudin Husanović uz konstataciju, što je potvrđeno i Izvještajem NO, da se poslovalo u okviru obezbijeđenih sredstava, učestvovalo na redovnim kantonalnim, federalnim i KUP takmičenjima, da je dat doprinos sportskim manifestacijama i aktivno učešće u izboru i proglašenju najuspješnijih sportista i sportskih radnika ZDK i FBiH, a sve u okvirima statutarnih nadležnosti i Pravilnika o radu ovog Saveza. Sva sredstva su trošena sa mjerom i nastojanjima da se kroz ravnomjerne tranše pomogne rad svakog od 9 općinskih saveza.

U drugom, Izbornom dijelu sjednice tačke 11. Usvojena je Odluka o razrješenju svih tijela Saveza, a potom u 12. tački dnevnog reda usvojena Odluka o imenovanju – izboru na dužnost mandatnog perioda 2019-2023. godina Delegata u skupštini SS OSI ZDK, Članova UO SS OSI ZDK, Predsjednika i dopredsjednika skupštine SS OSI ZDK, Predsjednika i dopredsjednika UO SS OSI ZDK, Članova NO SS OSI ZDK I Izbor delegata u Skupštini SSI FBiH.

Za predsjednika Skupštine SS OSI ZDK izabran je dugogodišnji sportski radnik iz Breze Amir Mamela, a dopredsjednik je Šabanović Mensur iz Zenice.

Članovi UO po automatizmu su predsjednici općinskih saveza kojih ima 9 i to: Tešanj, Maglaj, Zavidovići, Zenica, Kakanj, Visoko, Breza, Vareš i Olovo.

Za predsjednika Saveza, odnosno UO jednoglasnom odlukom delegata izabran je Senad Goralija iz Visokog, a za dopredsjednika Mahmutović Sabahudin iz Tešnja.

Članovi NO su iz Zavidovića Vuković Hasib, iz Olova Jamaković Osman i iz Visokog Višča Avdija, koji će na prvoj narednoj sjednici predsjednika izabrati između sebe.

Za delegate u Skupštini federalnog Saveza imenovani su novoizabrani Predsjednik Goralija Senad, dopredsjednik Mahmutović Sabahudin i predsjednik Skupštine SS OSI ZDK Mamela Amir.

Usvojena je i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta SS OSI ZDK.

Uz krače obraćanje i zahvalu na ukazanom povjerenju za izbor na poziciju predsjednika Saveza Senada Goralije, okončano je zasjedanje redovne Izvještajno-izborne Skupštine Sportskog saveza OSI ZDK.

Press služba SS OSI ZDK