Seid Zimić: TUĐA FORMA, A NAŠA TEMATIKA

Možda niste znali … da je Smajil Durmišević najpoznatiji bosanskohercegovački krojač haiku- poezije, a prepoznatljiv je i u evropskim i svjetskim književnim krugovima. Haiku poezija je tradicionalna japanska forma i kao takva je unikatna (tri stiha sa rasporedom slogova: 5-7-5). Tematika može biti različita, ali se akcenat stavlja na bilježenje „hvatanje“ trenutka.

Pored svojih redovnih obaveza uspio je napraviti opus od pet zbirki kniiga haiku-poezije: Nečujni krici – bosanska krvava bajka, Treptaji, Žepski gorocvijeti, Miris divlje ruže i Treptaji na mjesečini. Da napomenem; zbirka „Treptaji na mjesečini“ prevedena je na  engleski, francuski, njemački i rumunski jezik. Dobitnik je 2. nagrade za haiku-poeziju u Tokiju, a najdraža mu je Plaketa Grada Zenice 2015. godine.

Nedavno je u Japanu štampana antologija sa 503 haiku-pjesme, na 39 jezika, a svoje mjesto su našle i tri Durmiševićeve pjesme na bosanskom, engleskom i japanskom jeziku. Eto, ima bosanske duše i u dalekom Japanu.

Seid Zimić