Seid Zimić: TRI U JEDAN

 • Moderni bosanski lonac čine: pozicija, opozicija i suzdržani.
 • Nismo osjetili globalno zagrijavanje – i ovog januara smo se grijali na sumnjive sirovine i suhovine.
 • Kućni budžet je usvojen jednoglasno, ali sa atributom – privremeni.
 • Nova disciplina na zimskim olimpijskim igrama – pečat u magli.
 • Koronavirus u prevodu znači: ako nećeš u Njemačku, onda ćeš pod zemlju.
 • Manje-više čitamo fotografije, sreća pa postoji fotošop.
 • Odgoj i obrazovanje su „dva svijeta različita“ – odgojeni ne obrazuju, a obrazovani ne odgajaju.
 • Sela ostadoše pusta, došla elita po svoju dozu aerozagađenja.
 • Kao trgovci smo nula – nismo u stanju da uvezemo ni predpristupne fondove.
 • Tenderska dokumentacija je dobila takav naziv, jer se analizira pod tendama elitnih restorana.
 • Onima koji su rođeni 29. februara je narušen vitalni nacionalni interes, uskraćeni su za 3, plus 3, plus … rođendana.
 • Unosan je posao „organska proizvodnja“, još samo da ima ko proizvoditi.
 • Počeli bismo sa eksploatacijom nafte, ali nam smeta voda.
 • Slikarstvo nam cvjeta, svaka policijska uprava ima pasoš-atelje.
 • Šteta što Nušić nije naš savremenik – napisao bi tomove i tomove „sumnjivih lica“.
 • Mnogo štošta se poremetilo, mogla bi uskoro i magnetna igla na kompasu pokazivati zapad-istok.

Seid Zimić