SDP Visoko: Psi lutalice su i dalje problem

Uprkos udruženim naporima RTV Visoko i Gradske uprave da nas uvjere kako je problempasa lutalica u Visokom riješen, odlučili smo, kao i većina građana Visokog, vjerovati vlastitim očima.

Na ulicama Grada je i dalje ogroman broj nezbrinutih pasa lutalica. Već smo upozoravali na opasnost od velikog broja pasa lutalica u naselju Radovlje. Osim toga građani svakodnevno dijele svoja iskustva sa nezbrinutim psima, od napada da đake ispred škole Kulin ban, napada na pješake u Novom Naselju, do napada na druge životinje poput kućnih ljubimaca.

Važno je napomenuti da za ovako “rješenje” problema pasa lutalica, Gradska uprava godišnje izdvaja 100.000 KM. Zbog toga smo na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća uputili sljedeća vijećnička pitanja:

– Na osnovu čega je Gradska uprava Visoko izvršila izbor partnerske organizacije za rješavanje problema pasa lutalica?

– Da li se, i ako da, kako vrši nadzor nad radom organizacije Udruženje „Sretna šapa“ i načinom na koji ista oraganizacija raspolaže novcem kojiim Gradska uprava Visoko uplaćuje u svrhu rješavanja problema pasa lutalica?

Za sigurno okruženje, imamo pravo znati!

GO SDP Visoko