SDP Visoko: Davanjem prostora u zakup visočkoj SDA je prekršen zakon

Neugodno smo iznenađeni postupkom Vlade Federacije koja je protivno odredbama Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH dala u zakup prostor od preko 200 kvadratnih metara lokalnoj SDA. Osim cijene od 40 KM za preko 200 kvadratnih metara poslovnog prostora u centru grada na period od 5 godina, sporan je i način kako je Vlada Federacije prepustila ovaj prostor lokalnoj organizaciji SDA.

Naime, Vlada Federacije se u preambuli navedene odluke poziva na član 115. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH. Ova odredba Zakona se odnosi isključivo na organe uprave i upravne organizacije, što po definiciji nije i ne može biti bilo koja politička stranka ili njena lokalna organizacija.

Nesporno je da je odlukama Gradske uprave rad i djelovanje lokalnih političkih organizacija itekako otežan, ali ovakav odnos prema zakonu i javnoj imovini je također potpuno pogrešan i upućuje na zaključak da između SDA i gospođe Babić nema značajnih razlika.

Gradska organizacija SDP BiH Visoko

PRILOG: