SDA Visoko: PLIN ZA DOMAĆINSTVA – DA, ZA BOGAĆENJE TETIĆA – NE!

Na protekloj sjednici Gradskog vijeća Visoko, odlazeća vladajuća ljubičasta većina nastavila je sistemsko BOGAĆENJE izvlačenjem finansijskih sredstava iz budžeta Grada Visoko pod izgovorom “subvencioniranja novih priključaka na gasnu mrežu”.

Naime, vijećnici SDA Visoko su predlagali da Gradsko vijeće usvoji istovjetnu odluku O SUBVENCIONIRANJU koja je bila usvojena 31. maja 2017. godine u kojoj je jasno definisana subvencija za kategoriju domaćinstva, a kako bi se spriječila zloupotreba subvencije za stanove zgrade u naselju Rosulje koju gradi investitor Total concept doo Sarajevo iza kojeg se kao što svi znamo krije direktor JKP Visoko i tetić gradonačelnice Hasan Prelić.

Obzirom da će stanovi ovog investitora uskoro biti u prodaji, ovom subvencijom Grada Visoko direktno se pogoduje Hasanu Preliću da smanji svoje fiksne troškove i tako na vrlo perfidan način ostvari veću zaradu prilikom prodaje stanova u čiju cijenu će biti uračunati i priključci za plin.

Pozivamo gradonačelnicu i nezavisnu kandidatkinju da prestane s lažima i manipulacijama putem lokalne televizije, te ako ima u sebi i trun morala u potpunosti pusti snimak sjednice vijeća i tako građanima prezentuje potpunu istinu, a koja se odnosi na stav, mišljenje i glasanje vijećnika SDA, a kako bi građani mogli donijeti svoj sud.

Podsjećamo da su vijećnici SDA Visoko za potpuno sufinansiranje priključka plina za kategoriju domaćinstva i uvijek ćemo takav prijedlog podržati, kao što ćemo podržati da se sredstva koja Ze-Do kanton uplaćuje za zaštitu okoliša Odlukom vijeća usmjere u subvenciju cijene plina kako bi svi građani imali koristi, a ne za izgradnju LCD displeja po Gradu koji služe samo za reklamiranje lika i djela gradonačelnice.

ZA SUBVENCIJU PLINA DOMAĆINSTVIMA, PROTIV NEOSNOVANOG BOGAĆENJA I IZVLAČENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VISOKO TETIĆIMA!

Visoko zaslužuje i može puno, puno bolje!

STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
OPĆINSKI ODBOR VISOKO