SBB Visoko: Potencijalna kandidatska lista za Gradsko vijeće Visoko

Potencijalna kandidatska lista GO SBB Visoko za Gradsko vijeće Visoko upućena je na ovjeru CIK-u BiH.

GO SBB Visoko se odlučio za kvalitetnu listu s uvjerenjem da im dosadašnji politički rezultati mogu biti dovoljna garancija da povećaju broj zastupnika u Gradskom vijeću Visoko.

Participacija u vlasti je iskorištena za konkretne društvene projekte i sticanje političkog kredibiliteta, da se pred građane može izaći svijetla obraza.

Listu kandidata za Gradsko vijeće Visoko predvodi Vahid Ramić, predsjednik GO SBB Visoko, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko i osnivač – vlasnik preduzeća RAMING COMPANY d.o.o. Visoko, čija je osnovna djelatnost građenje i projektovanje.

Kandidatska lista SBB Visoko za Gradsko vijeće Visoko:

 1. Vahid Ramić
 2. Nevzeta Begić
 3. Elmir Omerbegović
 4. Mersid Elezović
 5. Mediha Čehajić
 6. Haris Hodžić
 7. Amra Šabović
 8. Eldin Kahvedžić
 9. Nudžejma Jamaković
 10. Mensur Trebo
 11. Safija Krvavac
 12. Sanel Kosovac
 13. Adha Halilović
 14. Nisvet Jamaković

GO SBB Visoko