Saopćenje sa 18. sjednice Skupštine Zeničko–dobojskog kantona

Na 18. sjednici Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj 07.02.2020. godine utvrđen je dnevni red od šest tačaka. Zastupnici u Skupštini su zaključkom prihvatili Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji se upućuje se u javnu raspravu u sve općine Zeničko-dobojskog  kantona, Grad Zenicu i Grad Visoko. Rok za provođenje javne rasprave je 30 dana.

Prije otvaranja rasprave u okviru druge tačke dnevnog reda, u okviru koje je trebao biti razmatran Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici – skraćeni postupak, resorni ministar je u ime Vlade Kantona, u svojstvu predlagača, isti povukao prije otvaranja pretresa.

U nastavku rada Skupština je razmatrala i zaključcima prihvatila slijedeće četiri informacije:

  • Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2019. godinu.
  • Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini.
  • Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona (za 2019. godinu).
  • Informacija o izvršenju alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u 2018. godini.

Nakon što je Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvatila Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2018. godini Skupština je donijela i dodatni zaključak kojim nalaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona da preduzme sve mjere i radnje u smislu uticaja i djelovanja prema akterima odgovornim za kvalitet zraka i zdravlja stanovništva Zeničko-dobojskog kantona, a posebno prema detektovanim zagađivačima.

Stručna služba Skupštine ZDK