Rok za podnošenje poreznih prijava produžen do 15. aprila

Shodno preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, s ciljem provođenja mjera zaštite na radu i suzbijanja širenja koronavirusa (COVID-19), Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike-građane da bez potrebe ili poziva ne dolaze u organizacione jedinice ove uprave. Ukoliko dođu, potrebno je da se što kraće zadržavaju u prostorijama, a posebno da izbjegavaju stajanje u redovima.

Porezna uprava FBiH osigurati će minimalan broj zaposlenika za rad sa strankama i hitnih poslova vezanih rokovima, a prijem stranaka bit će vršen u periodu od 8 do 12 sati.

PUFBiH poziva porezne obveznike-građane da porezne prijave sa propisanom dokumentacijom dostavljaju putem pošte na adrese nadležnih organizacionih jedinica Porezne uprave.

S obzirom da je rok za predaju poreznih prijava 31. marta ove godine, Porezna uprava FBiH obavještava porezne obveznike da se rok za predaju poreznih prijava produžava do 15.04.2020. godine. Ove mjere biti će primjenjivane dok traje opasnost od širenja koronavirusa.

Porezna uprava FBiH navodi da je poduzela preventivne higijenske mjere kako bi se eventualno širenje koronavirusa svelo na minimum, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.