Rijeka Fojnica, dragulj koji zaslužuje bolju pažnju

Naše rijeke su naše veliko blago, jer se čovječanstvo danas sve više suočava sa nedostatkom vode. Bog nam je podario izuzetno lijepe rijeke i mi ih moramo zaštiti i sačuvati ne samo radi sebe i naše djece, nego i za generacije koje dolaze.

Kakav je naš odnos prema rijekama koje protiču kroz najuži centar Visokog, Bosni i Fojnici, mogli smo se po ko zna koji put uvjeriti i nedavno, kada su nabujale rijeke pronosile tone otpada svake vrste.

Nadamo se da će stanovništvo konačno postati svjesno kakvo blago imamo, te promijeniti loše navike kada je u pitanju ekologija, a u nastavku možete pročitati osnovne informacije o rijeci Fojnici.

Rijeka Fojnica izvorišnu čelenku ima na sjeveroistočnim i istočnim obroncima Vranice, Dobruške Vranice, Pogorelice i Bitovnje. Ukupna dužina toka iznosi 45,74 kilometara i ima obilježja toka srednje veličine. Protiče kroz Fojnicu, Kiseljak i Visoko, gdje se u samom centru grada ulijeva u rijeku Bosnu.

Prosječni godišnji vodostaj rijeke Fojnice je 99,1 cm. Period visokih vodostaja je u periodu  od februara do maja sa prosjekom od 119,1 cm, sa maksimumom u aprilu – 130,5 cm. Sniženi vodostaji su u periodu juni – oktobar sa prosjekom od 80,3 cm. Minimum vodostaja nastupa u augustu kada iznosi svega 70,3 cm.

Prosječni godišnji srednji proticaj iznosi 18,2 m3/sec.

Na području općine Visoko rijekom Fojnicom gospodari Sportsko ribolovno društvo „Visoko“, a takođe i Udruženje „Eko-viking“ aktivno vodi brigu o ovom prirodnom bogatstvu.

Rijeka Fojnica je izrazito bogata ribljim fondom, pretežno salmonidnim vrstama ribe kao što su Potočna pastrmka, Lipljen i Mladica koje nadprosječno ima u ovako maloj vodi. Ostale Vrste riba koje obitavaju u rijeci Fojnici su Potočna mrena, Sapača, Gagica, Vijun, Klijen, Pliska, Mladica, Gaga.Režim ribolova za ovu rijeku vrijedi kao za sve salmonidne vode u Bosni i Hercegovini.

Pogledajte par fotografija ovog visočkog dragulja.