Realizovana primopredaja 300 kompleta PVC kanti

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike Grada Visoko da je danas u 14:00h u krugu Tehničkog sektora Preduzeća, realizovana primopredaja 300 kompleta pvc kanti (komplet sadrži jednu kantu za recikiliranje od 120l, jednu kantu za mješani komunalni otpad 120I i jednu kantu –komposter 400l).

Primopredaja je realizovana između  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Udruženja  “Centar za energiju, okolinu i  resurse“-CENER 21 Sarajevo, dok je prethodno potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji projekta IPA Srbija-Bosna i Hercegovina “Opštine sa nula otpada“ (“Zero Waste Municipalities“).

Navedeni projekat sufinansiran je u iznosu od 85% od strane Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020. godine.

Projektni partner u realizaciji projekta u Bosni i Hercegovine je Udruženje Centar za energiju, okolinu  i resurse – CENER 21.

Projekat se realizuje od 01.03.2021. godine i obuhvatit će šest opština tri u Srbiji i tri u Bosni i Hercegovini, a pilot gradovi i opštine koje su izabrane za realizaciju navedenog projekta u Bosni i Hercegovini su: Grad Visoko, Ilijaš i Centar Sarajevo.

Glavni cilj navedenog Projekta je postizanje dugoročne resursne efikasnost u sektoru upravljanja otpadom, kroz primjenu zajedničkih akcija zasnovanih na principima nula otpada i  cirkularne ekonomije.

 

JKP Visoko/ViPromo