REAKCIJA GRAĐANA: Nezadovoljni mještani visočkog naselja Srhinje traže od nadležnih hitnu reakciju

Na redakcijski e-mail portala ViPromo stigao je mail sa reakcijom građana visočke mjesne zajednice Topuzovo Polje, te ga prenosimo u cijelosti:

“Mi, građani mjesne zajednice Topuzovo Polje u više navrata smo reagovali prema Mjesnoj zajednici sa ciljem da nam se odgovori zašto se put prema Srhinju ne asfaltira, obzirom da smo dobili informaciju od strane Mjesne zajednice da je provedena kompletna tenderska procedura i potpisan ugovor s izvođačem radova firmom Ado Trans d.o.o. Visoko.

Također, kazano nam je da je potpisan i ugovor s nadzornim organom, firmom Perspektiva inžinjering d.o.o. Visoko.

Investitor i nadzorni organ su izvođača radova uveli u posao 14.09.2022. godine i isti je po ugovoru imao rok od 30 dana da završi posao.

Međutim, ni danas 18.10.2022. godine radovi se ne izvode pa smo ponovo kontaktirali Mjesnu zajednicu gdje su nam kazali da je izvođač radova Ado-trans d.o.o. Visoko trebao započeti radove, da je predsjednik Mjesne zajednice više puta kontaktirao izvođača gdje je dobivao različite informacije o datumu ulaska u posao, da bi u posljednjem razgovoru vlasnik firme Ado Trans d.o.o. Visoko, Muris Frljak, bio jako bezobrazan u komunikaciji i rekao da će opstruirati realizaciju projekta do iduće godine.

S obzirom da je situacija postala ozbiljna i alarmantna i da se put prema Srhinju svakim danom sve više pretvara u makadamski, a da dolazi vrijeme jesenjih kiša i snijega, od nadležnih organa tražimo da se poduzmu sve zakonske mjere kako bi se firma Ado-trans d.o.o. Visoko, koja očito svjesno opstruira radove, kaznila u skladu sa zakonom i da se pokrene procedura preispitivanja odgovornosti navedene firme.”

POTPISANO SA: Zabrinuti građani mjesne zajednice Topuzovo Polje