Razmatra se uvođenje obaveznog služenja vojnog roka u BiH

Na jučer održanoj godišnjoj konferenciji Oružanih snaga BiH govorilo se o mogućnosti uvođenja obaveznog služenja vojnog roka u BiH.

Brojne evropske države već odavno imaju obavezno služenje vojnog roka, o čemu su počele razmišljati i zemlje regiona, a zvaničnici Oružanih snaga BiH smatraju kako bi bilo poželjno vratiti ovu, kako kažu, društvenu aktivnost i u BiH.

Načelnik Zajedničkog štaba OSBiH Senad Mašović kazao je kako se zemlje u regionu i šire uveliko vraćaju na koncept služenja vojnog roka, što u BiH nije moguće uz postojeće zakone.

Lično smatram da je to jedna potreba koja govori o boljem definisanju sigurnosne kulture svih građana u BiH.

Zamjenik ministra odbrane BiH Sead Jusić takođe smatra da postoji potreba uvođenja obaveznog vojnog roka u BiH.

Zvaničnici OSBiH su na kraju konferencije istakli kako smatraju da mladi ljudi iz BiH mogu usvojiti mnogo toga kroz sistem služenja vojnog roka.