Radnici u BiH nakon tri godine ne mogu više potraživati zarađeno

Radnicima u Federaciji, prema važećem Zakonu o radu FBiH, zastarijevaju potraživanja iz radnog odnosa tri godine od dana nastanka obaveze.

Budući da je zakon tri godine na snazi strahuje se da se Vlada FBiH želi riješiti višemilionskih potraživanja radnika u javnim preduzećima. Diskriminatorni zakon usvojen je prije tri godine u Parlamentu Federacije BiH, što praktično znači da radnici koji od tada nisu naplatili svoja potraživanja iz radnog odnosa mogu na njih zaboraviti.

Aktuelni saziv Vlade FBiH, koji je ovaj zakon predložio uz svesrdnu podršku Udruženja poslodavaca FBiH pa i poslovično nezainteresovanog Saveza samostalnih sindikata BiH, direktno je povrijedio prava radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nezaštićen radnik, zaštićena država i poslodavci

Profesor Mehmed Jahić poručuje da je Član 115. Zakona o radu FBiH tolika povreda radničkih prava da je naprosto nemoguće zamisliti da to može izaći iz nečije glave, pera.

“Ako kažemo da se nakon tri godine eliminiše pravo na potraživanje za platu ili druge naknade, onda to govori o jednoj nebrizi o radnicima”, kategoričan je profesor Mehmed Jahić.

U korelaciji odnosa entitet – poslodavac – radnik jedino ovaj potonji nije zaštićen, pa se tako profesor Mehmed Jahić pita kakva je to slučajnost da zastarijevaju prava radnika a ne prestaju prava na potraživanja entiteta.

“Država je sebe zaštitila jer ne želi bilo kakve zastare. Inspektor može nakon mjesec, dva, godinu ili pet godina doći u kontrolu, utvrditi obavezu i tu obavezu tražiti; plus kazna, plus kamata. Radniku se sve to za tri godine briše, odnosno zastarijeva bezuslovno”, upozorio je profesor Jahić.

Dodaje da poslodavcu to u ovom slučaju odgovara i da je razumljivo što to nisu ni primijetili, ili su primijetili a šute.

Zakonski je obavezno evidentiranje plate kao troška, što u bruto iznosu pada na teret troškova poslodavca. Poslodavac će je obračunati, proknjižiti i uključiti u svoje troškove poslovanja u bruto iznosu, i platu i naknade sa porezima i doprinosima. To će mu se priznat kao trošak pa će ga po tom osnovu ukalkulisat u cijenu proizvoda i usluge, što će naplatiti preko tržišta”, objašnjava profesor Jahić.

Prema ranijem ustrojstvu poslodavac u Federaciji BiH nije mogao zatvoriti firmu dok ne izmiri obaveze prema radnicima, što sa važećim Zakonom o radu FBiH usvojenim 2016. a dopunjenim 2018. godine više nije slučaj.