PUT U LIBERALIZACIJU: Tržište osiguranja u FBiH na prelomnoj tački

Vodeća osiguravajuća društva koja djeluju na području Federacije Bosne i Hercegovine potpisala su zajedničku izjavu u vezi sa primjenom Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Cilj je da se osigura potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom te pratećim podzakonskim aktima, a naročito uslova i zajedničke tarife premija i cjenovnika za osiguranje od automobilske odgovornosti koji su na snazi od 31.10.2020. godine, saopćeno je iz Udruženja društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.

Tržište osiguranja u Bosni i Hercegovini odnosno Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi se na, kako su naveli, prelomnoj tački početka puta u liberalizaciju obaveznog osiguranja od AO.

Svjesni odgovornosti prema građanima, njihovim osiguranicima i klijentima te potrebe da se interesi oštećenih i fondovi za isplatu šteta u potpunosti zaštite, vodeća društva za osiguranje u Bosni i Hercegovini su iskazala, kako su istakli, visok stepen saglasnosti u pogledu ukidanja prakse bilo kakvih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom.

Djelujući u okviru Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, a i kroz vlastite aktivnosti, društva za osiguranje će nastaviti da kontinuirano ulažu napore u podizanje svijesti građana o potrebi za osiguranjem imovine pojedinaca te osiguranja osoba.

Cilj industrije osiguranja je da se Bosna i Hercegovina odmakne sa evropskog dna po visini premijskog prihoda po glavi stanovnika koji je sa krajem 2019.godine iznosio svega 112 eura i da se u narednim godinama nađe u društvu država poput Hrvatske ili Slovenije gdje je prosječna premija osiguranja po stanovniku od tri do deset puta veća nego u Bosni i Hercegovini.

Potpisana izjava jedna je od aktivnosti koje sama osiguravajuća društva poduzimaju u cilju očuvanja kredibiliteta cijelog sektora te podizanja vrijednosti struke osiguranja kao temelja ekonomskog razvoja svakog društva.

Društva za osiguranje su pozvala korisnike usluga osiguranja, osiguranike i sve građane da prijave nadležnoj Agenciji za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine svaku sumnju u kršenje odredbi zakonskih i podzakonskih akata.

U tom kontekstu, društva za osiguranje dala su punu podršku regulatoru tržišta, Agenciji za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se postigli optimalni rezultati u primjeni odredbi Zakona o obveznim osiguranjima u saobraćaju i osiguravanja najveće moguće stabilnosti tržišta osiguranja i kroz taj segment, zaštite prava osiguranika, saopćili su iz Udruženja društava za osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.

Mjere možete pročitati klikom na ovaj LINK