PS VISOKO: Upozorenje u vezi nesavjesnog spaljivanja korova prilikom čišćenja

Obzirom da se bliži sezona poljoprivrednih i drugih radova na otvorenom, u koje spadaju spaljivanje korova, suhe trave i ostalog niskog rastinja, a kao posljedica navedenog, zbog nesavjesnog spaljivanja korova dolazi do požara, prilikom kojih nastaju veće ili manje materijalne štete.

Navedene radnje su na području grada Visokog u posljednjih nekoliko godina izazvale brojne požare sa većom ili manjom materijalnom štetom.

Praksa pokazuje da su najčešći uzroci požara na otvorenom ljudski nemar i nepažnja, a što se često događa i kada se ne ugasi vatra prilikom kampiranja ili boravka u prirodi.

Posebno upozoravamo građane da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza i to:

♦  Spaljivanja korova obavljati samo danju.

♦  Zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme pojačanog vjetra i u blizini šume.

♦  Prije početka loženja vatre na većim površinama o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu jedinicu.

♦  Oko mjesta na kojem će ložiti vatra očistiti travu i drugi zapaljivi materijal.

♦  Osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje.

♦  Ne napuštati mjesto loženja dok se vatra u potpunosti ne ugasi.

U slučaju nekontrolisanog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na broj 123 i policiju na broj 122.

Ako uslijed spaljivanja nastane požar, koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim kaznama, pa i krivičnoj odgovornosti do 12 godina zatvora po odredbama Krivičnog zakona FBiH.

Apelujemo na sve građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora, jer i mala nepažnja može izazvati velike posljedice.

MUP ZDK / PU II / PS Visoko

KOMANDIR PS
Samostalni inspektor
Elvedin Fišek