PS VISOKO: Planska akcija kontrole kretanja pješaka – učesnika u saobraćaju i obaveza vozača prema pješacima

U cilju poboljšanja sigurnosti pješaka – učesnika u saobraćaju i kontrole obaveza vozača prema pješacima, smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama i stvaranja visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na svim putevima u nadležnosti Policijske stanice Visoko, u narednom periodu provodit će se planska akcija na kontroli učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu kretanja pješaka i obaveza vozača prema pješacima. – Navodi se u saopštenju PS Visoko.