Projekat željezničke dionice Visoko – Konjic

U Konjicu je predstavljen “Projekat i prateće studije za željezničku dionicu Visoko – Konjic”

Jučer su u Općini Konjic “Projekat i prateće studije za željezničku dionicu Visoko- Konjic- rješenje uskog grla Ivan- Bradina ” predstavnicima Općine Konjic prezentirali predstavnici konzorcija CeS.TRA, koji je implementator projekta.

Riječ je o projektu koji se finansira kroz finansijsku pomoć Evropske unije u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć II (IPA II), čiji je glavni korisnik JP Željeznice Federacije BiH. U narednom periodu trebalo bi da uslijede aktivnosti daljih usaglašavanja interesa lokalne zajednice, kada je riječ o pripremama za ovaj projekat.

Općina Konjic