Od 2002. godine predaje na Univerzitetu u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, a od 2005. godine predaje na Filozofskom fakultetu na odsjeku za Historiju, na katedrama za Historiju umjetnosti i Arheologiju.

Dr Hadžimejlić do sada je ostvario 48 samostalnih i 78 kolektivnih izložbi, dobitnik je 16 stručnih priznanja, te brojnih nagrada, zahvalnica i plaketa za doprinos nauci, očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Sudjelovao je na brojnim konferencijama, simpozijumima, od kojih je i sam organizovao mnoge simpozijume, izložbe, promocije i dr.

Aktivno je angažiran i na sakupljanju, objedinjavanju, prevođenju i publiciranju vrijedne pisane građe. Objavio je 43 stručna i naučna rada, potom preveo knjigu sa osmanskog (turskog) na bosanski jezik, “Basri Baba Nefesleri – Hasan Basri Tapdik Baba,” (Yedi Iklim, Istanbul) 2001. godine.

Autor je tri enciklopedijska izdanja: “Umjetnost islamske kaligrafije”, Sarajevo, 2009. godina, koja je dobila pet različitih nagrada u Bosni i Hercegovini i van zemlje; potom “Umjetnost islamskog knjigovestva,” 2011. godina i “Ebru umjetnost slikanja na vodi,” 2015. godina.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine – ULUBIH od 2008. godine.