Prof.dr. Ahmed Džubur gost na druženju članova Udruženja poljoprivrednika VI-MILK Visoko

Udruženje poljoprivrednika VI-MILK Visoko je u subotu, 29. juna 2019. godine organizovalo druženje za svoje članove. P

Pored članova, druženju su prisustvovali i gosti, a među njima bili su: Prof.dr. Ahmed Džubur – Predsjednik odbora za poljoprivredu Zastupničkog doma Parlamenta FBIH, Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBIH Nedžad Bićo, Predsjednik udruženja peradara u FBIH Mesud Pinjo, koji je i Predsjednik Udruženja peradara Sarajevskog kantona, Predsjednik Udruženja peradara Tuzlanskog kantona, Predsjednik udruženja peradara Zeničko-dobojskog kantona, Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unskosanskog kantona Ermin Veladžić, Predsjednik udruženja mljekara iz Bosanske Krupe, predstavnici udruženja Farmeri Kakanj i Saveza poljoprivrednih udruženja Kakanj.

U oficijelnom dijelu programa prisutnim članovima i gostima se obratio predsjednik Udruženja VI-MILK Visoko Emir Džafić, koji je prisutne upoznao sa dosadašnjim radom udruženja kao i o stanju poljoprivrede u Visokom. Naglasio je da poljoprivreda na području Visokog ima velike pretpostavke za razvoj, kao i činjenicu da je brojnost članova udruženje u ovoj godini povećana. Rekao je da je za 2019. godinu planirano proizvesti 3 miliona litara mlijeka, a istakao je i to da je u ovoj godini registrovano 15 novih obrta tj. 15 novi radnih mjesta je kreirano u oblasti mljekarstva .

Nakon toga prisutnim se obratio prof. Dr. Ahmed Džubur, te je sa nivoa Federacije BIH, prisutne upoznao sa politikama, strategijama i odnosu prema poljoprivredi. Profesor je rekao da svi govore kako je poljoprivreda strateška grana koja se mora stimulisati, ali u realizaciji to ne potvrđuju. Bitno je da se u podršku poljoprivredi, kako bi ista opstala, uključe svi nivoi vlasti, državna, entitetska, kantonalna i opštinska, jer ti nivoi vlasti imaju višestruke koristi od ulaganja u poljoprivredu.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBIH Nedžad Bićo je pozvao poljoprivrednike na jedinstvo, jer  period koji slijedi će biti jako turbulentan i očekuju se strateške izmjene u načinu poticaja sa nivoa Federacije BIH.

Na kraju je zaključeno da je potrebno što više druženja ovog tipa kako bi poljoprivrednici što bolje razmijenili međusobna iskustva i što više se edukovali, te kako bi bili spremni da odgovore izazovima koji ih očekuju u narednom periodu.