Produžava se šetnica do Hotela “Visoko”

U toku su radovi na izgradnji obaloutvrde u dužini od 103 metra i to od Betonskog mosta pa do Hotela Visoko.
Uz obaloutvrdu će biti izgrađene i popločane pješačka i biciklistička staza, kao i nastavak kanalizacionog kolektora uz obaloutvrdu. Radovi teku planiranom dinamikom, a već je izgrađen dio obaloutvrde, dok preostaje popločavanje pješačke staze.
Također, bit će izgrađen i takozvani prag kroz rijeku Bosnu od jedne do druge obale, koji će usporiti rijeku i onemogućiti eventualna izlijevanja i oštećenja. Projekat je vrijedan 314.000 KM, a zajednički ga finansiraju Grad Visoko sa 80.000 KM i Agencija za vodno područje rijeke Save sa 234.000 KM, dok je rok za izvođenje radova 90 radnih dana.
U ovom dijelu projekta bit će izgrađen prvi dio obaloutvrde koja obuhvata 103 metra, a po završetku radova očekuje se i nastavak, odnosno druga faza od Hotela Visoko pa nizvodno rijekom Bosnom. Uporedo sa izgradnjom obaloutvrde traju radovi na sanaciji korita rijeke Bosne na ušću Bosne u Fojnicu, radi se produbljivanje i čišćenje korita za slučaj kada dođe do povišenog vodostaja rijeke Bosne, koji je nanosio velike štete.
Grad Visoko/ViPromo