Pročitajte nove naredbe i preporuke Kriznog štaba FBiH

Nakon pogoršanja epidemiološke situacije, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva je donio jednu naredbu i nekoliko preporuka. Naredba, kojom se ponovo ističu ranije odluke o obaveznom poštivanju mjera zaštite, koje uključuju korištenje maski, pojačanu higijenu ruku, te održavanje socijalne distance, na snagu stupa danas, 28. juna.

Također, ovom naredbom se daje mogućnost kantonalnim kriznim štabovima ministarstava zdravstva da, u slučaju potrebe uvedu restriktivne mjere na nivou kantone ili neke pojedine općine.

Također, Krizni štab FBiH donio je i niz preporuka, a to su:

  1. Preporučuje se organizatorima okupljanja reduciranje broja osoba, od maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, na skupovima koji se održavaju, poput: javnih skupova, kao i drugih okupljanja kao što su: vjenčanja, krizme, sprovode, dženaze i slični događaji, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.
  2. Preporučuje se osobama starije životne dobi da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da ne idu na rutinske kontrole, te maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili medicinski savjet.
  3. Preporučuje se stanovništvu na području Federacije BiH, da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se usložnjava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja.
  4. Preporučuje se svim državljanima FBiH da bez prijeke potrebe ne putuju u zemlje u kojima je prisutna visoka transmisija COVID-19.
  5. Preporučuje se svim državljanima FBiH da godišnji odmor koriste u Bosni i Hercegovini.