Pročitajte Dnevni red 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

4. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, saziv 2020 – 2024. godina održati 25.02.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

4. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2021. godinu

5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2021. godinu

6. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2021. godinu

7. Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-do kantona na području Grada Visoko za 2021. godinu

8. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025. godina

9. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za mandatni period 2021-2025. godina

10. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta „Dahirovac”

11. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Regulacionog plana „Čekrekčije”

12. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Urbanističkog projekta Sportsko-rekreacionog centra „Luka” Visoko

13. Prijedlog odluke o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Grad Visoko

14. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o održavanju i korištenju zemljišta u vlasništvu Grada Visoko

16. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

17. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2020. godini

18. Vijećnička pitanja i inicijative