Prirodno blago u centru grada nedovoljno iskorišteno

Građani većinom znaju da je voda sa najpoznatije fontane u Visokom, na Trgu Džemala Bijedića, higijenski i bakteriološki ispravna i kao takva, pogodna za piće.

Međutim, strancima koji svakodnevno posjećuju jednu od najatraktivnijih turističkih lokacija u posljednjih 15 godina, ovaj podatak nije poznat, pa su mnogi od njih nesigurni kada je u pitanju konzumacija vode sa spomenute fontane.

Čitaoci našeg portala navode kako su turisti nerijetko prilazili fontani, divili se njenom izgledu, ali ipak nisu bili slobodni piti vodu koja “neumorno” teče. Najveća sumnja odnosila se na cirkularni tok, jer je u većini svjetskih zemalja pitka voda u tom obimu nestvaran pojam.

Zasigurno dovoljno ne cijenimo ovo blago, budući da je često prisutno onečišćenje bazena i prostor oko fontane, stoga ovim putem, apelujemo na savjesnost građana i brigu o svakom metru ovog grada.

Sagledavši cjelokupnu sliku, ideja je da se u neposrednoj blizini fontane, u skladu sa mogućnostima nadležnog organa (gradske službe), postavi tabla odgovarajuće veličine i sličnog materijala na kojoj će biti naznačeno da je voda pitka, uz obavezan prevod na engleski jezik.

Mi zaista posjedujemo bezbroj prirodnih blagodati, iskoristimo ih na najbolji mogući način i podijelimo sa drugim ljudima!