PRIPREME ZA NOVU TURISTIČKU SEZONU: Završeni obimni sanacioni radovi u parku Ravne 2

I ova zima je niskim temperaturama, snijegom i vodenim bujicama, nanijela štetu parku ‘Ravne 2’. Dolazilo je do odrona zemljišta, rušenja stabala i krošnji, erozije obale u potocima…

Puna dva mjeseca trajali su sanacioni radovi na različitim lokacijama u parku. Iza konferencijske dvorane, odron zemljišta dostigao je visinu od šest metara. Desetine tona materijala je odvezeno, izgrađen je potporni zid u dužini od 25 metara. Desetine tona šljunkovitog materijala je nasuto i napravljena škarpa. Time je dobijeno dugoročno rješenja za ovu lokaciju.

U budućnosti će biti zasađene sadnice čempresa i trava kako bi spriječile pojavu odrona. Oko konferencijske dvorane izvedeni su radovi na uređenju zemljišta i sađenju trave. Kako bi se omogućio pristup mašinama napravljen je novi prilazni put kroz park i tom prilikom je upotrijebljeno stotinu tona tampona.

U blizini ulaza u tunele ‘Ravne 2’ snijeg i vjetar su bili uzokom rušenja dva stabla. I ta oblast je sanirana i put popravljen.

Jedna višetonska konglomeratna stijena je skliznula niz obalu iznad drenažnog odvoda i oštetila je cijevi koje su prikupljale vode iz izvora, te glavnu betonsku drenažnu cijev u ovom dijelu parka. Angažovanjem bagera, kamiona i naravno uposlenika Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’, izvršene su sve popravke.