Pripremaju se drastične kazne za saobraćajne prekršaje i skraćenje važenja vozačke dozvole

Krajem maja 2020. godine objavljen je prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini koji je sačinilo državno Ministarstvo prometa i komunikacija.

Radna grupa Ministarstvo prometa i komunikacija BiH će utvrditi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja.

Za najteže saobraćajne prekršaje poveća se iznos novčane kazne od 1.000 do 2.000 maraka. Za ove drastične kazne, pojasnili su iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, kaznit će se vozači koji načine sljedeće prekršaje.

  • Ako se automobil u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 kilometara na sat veća od dozvoljene brzine. Vozač koji upravlja ili počne upravljati vozilom u saobraćaju na putu ili instruktor vožnje dok vrši obuku kandidata za vozača kod kojeg se utvrdi količina alkohola u krvi više od 1,5 grama/kg, može biti izrečena kazna od hiljadu do dvije hiljade maraka. Ista kazna je propisana osobama koje nemaju položen vozački ispit.

Predložene su i izmjene zakona kod izdavanja vozačkih dozvola, a novi prijedlozi, kako su nam rekli u Ministarstvu prometa i komunikacija su:

  • Osoba koja prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom B kategorije, vozačka dozvola će važiti dvije godine. Prilikom svakog sljedećeg produženja vozačka dozvola će važiti 10 godina. Osobi koja stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije A i BE i potkategorija A1 i B1 važit će 10 godina. Osobi koje stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije C, CE, D i DE i potkategorija C1, D1, C1Е i D1Е vozačka dozvola će važiti pet godina. Osobe starije od 65 godina života vozačka dozvola će važiti tri godine.

Prilikom produženja vozačke dozvole prilaže se nalaz ovlašćene zdravstvene ustanove da je vozač psihički i fizički sposoban za upravljanje motornim vozilom određene kategorije.

Za očekivati je da se zdravstveno stanje vozača za 10 godina može izmijeniti. Postoje ograničenja koja se upisuju u vozačku dozvolu, a u nekim slučajevima vozač bi izgubio pravo upravljanja motornim vozilom zbog nastalih zdravstvenih razloga. Posebno je to značajno kod vozača koji profesionalno obavljaju djelatnost, a do sada im se nije periodično provjerovalo zdravstveno stanje, što se odnosi na vozače koji imaju položen vozački ispit za C kategoriju.

Što se tiče sticanja prava upravljanja vozilom B kategorije prvi put, zahtjev je da se izda tzv. “probna vozačka“ u trajanju od dvije godine. Ukoliko vozač u te dvije godine ispuni uvjete, može dobiti vozačku dozvolu sa trajanjem od 10 godina. U suprotnom, treba ponovo polagati ispit za vozača, predlaže se u izmjenama zakona o saobraćaju.

U prednacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predloženo je i povećanje novčanih kazni za tehnički neispravna vozila.

Predlaže se da se novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 maraka kazni za prekršaj pravno lice, ako se naknadno utvrdi da je vozilo tehnički neispravno.

Čak se predlaže da se sigurnosni pojas u autombilu ne moraju koristiti osobe koje imaju uvjerenje da iz zdravstvenih razloga ne mogu koristiti pojas. Kada će se na dnevnom redu u Parlamentu BiH naći prijedlog zakona za sada se ne zna, piše Faktor.ba.

Naš sagovornik Osman Lindov profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu, kaže da je kaznena politika potrebna, ali:

  • I u dosadašnjih nekoliko izmjena Zakona o sigurnosti saobraćaja u BiH najčešće se mijenja kaznena politika koja nije dala željene efekte u poboljšanju sigurnosti saobraćaja. Poznato je da se događa mnogo saobraćajnih nesreća, proteklih godina, a posebno zadnjih nekoliko mjeseci i to neće popraviti drastičnije novčane kazne. Kaznena politika u zakonima ima efekte nekoliko mjeseci na početku poslije toga vraćamo se na staro – kaže Lindov i predlaže šta bi se moglo uraditi sa sigurnije odvijanje saobraćaja u BiH.
  • Trebalo bi se mnogo više ulagati u popravke i izgradnju cesta svih kategorija. Mora se zaštiti i pojas uz ceste i zbog toga imamo nesigurnost vozača na lošim cestama i njihovom okruženju. Trebali bi izgraditi poligone za sigurnu vožnju, a nemamo ni jedan takav poligon u BiH. Nemamo aktivne auto-simulatore gdje bi i kažnjene vozače i početnike da prošire svoje znanje – ističe Lindov.