PRIMJER ZA PRIMJER

Srijeda. Devet sati i uobičajena gužva oko Doma zdravlja. Cijuk kočnica i vrisak. Automobil udario ženu na pješačkom prelazu kod glavne kapije. Ekipa hitne pomoći kao puščano zrno na lice mjesta sa kolicima. Sa visokom dozom medicinske predostrožnosti i psihološkog takta povrijeđenu ženu uvukoše u prostorije Hitne pomoći.
Hoću nešto drugo da podvučem debelom linijom. Zbog ovakvog i sličnih primjera Hitna pomoć zaslužuje maksimalnu opremljenost materijalno-tehničkim sredstvima i pomagalima. Grad Visoko to može realizirati. Svi putevi za četrdesetak hiljada Visočana praznicima, vikendom i u gluho doba noći vode ka Hitnoj pomoći. A vanredne prilike su posebna priča.
/szž/