PRIJE 111 GODINA VISOKO ZAHVATIO VELIKI POŽAR – “VISOČKA JANGIJA”

Na današnji dan prije 111 godina, tačnije 11.11.1911. godine Visoko je zahvatio veliki požar, koji je uništio veći dio grada, a taj dan u narodu je i danas poznat kao “Visočka jangija”.

Smatra se da je jangija izbila tokom noći na području današnje zgrade Elekterodistribucije Visoko ili tačnije iz avlije porodice Mataradžija.

Tom prilikom izgorjelo je preko 450 kuća, dućana i ostalih objekata. U Visoko je pristizala pomoć iz svih dijelova tadašnje Bosne i Hercegovine gdje je prikupljeno 32.158 kruna, a pomoć je stizala iz Beograda, Cazina, Nevesinja, Rogatice, Sarajeva i Tuzle, ali i pojedinaca kao što su direktor vakufa efendija Šerif Arnautović i Franjo Josip I kralj Austro-ugarske monarhije.

U proljeće naredne godine pristupilo se obnovi. Zemaljska vlada je naredila da kuće budu zidane od cigle i pokrivene crijepom ali u duhu tradicionalnog bosanskog graditeljstva.

Visoko je poslije požara i obnove dobilo konture urbane sredine sa mješavinom orijentalnog i zapadnog stila.

https://www.youtube.com/watch?v=MOAKCJmBmOA